Olen Teija Tiitinen Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitokselta vuonna 1989 valmistunut arkeologi ja teen jatkotutkimusta aiheesta:

"Hautaustavoissa tapahtuneet muutokset eteläisessä Satakunnassa ja Vakka-Suomessa pronssikauden alusta nuoremman roomalaisajan loppuun"

Toimin Museovirastossa arkeologian osastolla tutkijana ja tehtävänäni on muinaisjäännösten hoidon suunnittelu ja ohjaaminen Varsinais-Suomen läntisillä alueilla.

Opinnäytteeni olen tehnyt Rauman seudun varhaismetallikautisista hautaraunioista, mutta työssäni olen perehtynyt kulttuurimaiseman kehitykseen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Muinaisjäännösten hoito on lähinnä muinaisjäännöksen maiseman hoitoa. Prosessissa muinaisjäännökset otetaan esiin omassa ympäristössään ja sen eri elementtien korostuksella tuodaan alueen muinainen kehitys näkyviin nykypäivän maisemassa.

Laitilan Untamalan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta Pronssikautinen hautaraunio Raumalla (n. 1200-500 eKr.) Merikarvialla perheen kanssa   Välimaan tila Utsjoella

 

Näillä sivulla voit tutustua kulttuurimaisemaan, varhaismetallikauteen, ja muihinkin minua kiinnostaviin asioihin

johdanto1