KULTTUURIMAISEMA

Kulttuurimaisema on ihmisen muovaamaa maisemaa, jossa luonnonelementit ja ihmistoiminnan jäljet ovat limittyneet toisiinsa. Euroopan alueelta on tänä päivänä lähes mahdotonta löytää puhdasta luonnomaisemaa, johon ihminen ei olisi vaikuttanut.

Viereisistä kuvista ylempi edustaa ensi silmäyksellä luonnonmaisemaa. Katsottaessa kuvaa tarkemmin voi huomata, että ihmisen toiminnan jälki näkyy sekä yksittäisinä elementteinä että koko visuaalista tilaa muokkavina tekijöinä. Alemman kuvan kyläkirkkomiljöö taas on helppo mieltää kulttuurimaisemana, mutta luonto vaikuttaa voimakkaasti myös siihen, miltä tämä maisema näyttää.

Kulttuurimaiseman käsitteeseen ei sinänsä liity arvolatausta vaan se pitää sisällä kaiken sellaisen maiseman, jossa ihmisen toiminta on näkyvissä: viime vuosikymmenellä tehty hiekakuoppa valtatien varressa kertoo kulttuurisesta toiminnasta yhtä lailla kuin vanha pihamiljöö, jonka lähettyvillä on rautakautinen kalmisto.

 

Olemme vain tottuneet ajattelemaan kulttuurimaisemaa esteettisesti yhtenäisenä, silmää hivelevänä ja turvallisuuden tunnetta luovana visuaalisena kokonaisuutena, joka on säilynyt staattisena useita vuosikymmeniä.

Maisema on kuitenkin jatkuvassa muutoksen tilassa. Maisema, jota katsomme ikkunasta aamulla, on erilainen kuin se, minkä näemme sieltä illalla. Muutokset maisemassa ovat useimmiten hitaita, emmekä me huomaa niitä, mutta ne saattavat tapahtua nopeastikin, jolloin yleensä reagoimme muutoksiin voimakkaasti, tutun näkymän kadottua.

Eurooppalaista kulttuurimaisemaa tutkitaan projektissa "European Pathways to Cultural Landscapes", jonka kahdellatoista eurooppalaisella kielellä toteutetuja sivuja voi siirtyä lukemaan tästä: http://www.pcl-eu.de/

Utsjokelainen Välimaan tila Tenojoen varrella
Laitilan Untamalan kyläkirkko valtakunnallisesti arvokkaassa perinnemaisemassa